Thumb b117b459a31a99f8c57bc760c9908ef524d7feab
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Sint Joris

namens Scouting Sint Jorisgroep 5

Ik collecteer omdat:

Bij de Sint Jorisgroep 5 zamelen we geld in voor Jantje Beton en voor onze Explorer speltak (15-18 jaar). Jantje Beton staat voor het goede doel waar wij ons als scoutinggroep mee identificeren. Een veilige speelomgeving voor kinderen en dit voor iedereen mogelijk maken.

Onze Explorers gaan tijdens de twee collecte weken langs de deuren om hiervoor geld op te halen. Tevens mogen zij een deel van deze opbrengt behouden en willen dit gaan gebruiken voor het buitenland zomerkamp 2019!

Je helpt dus niet alleen Jantje Beton en alle kinderen buitenspelen, maar ook Nina, Alex, Albert, Servane, Wolf, Ashlyn, Wouter en Lucas naar het buitenland voor het zomerkamp!

2

donaties

€ 10

ingezameld