Thumb 5f368ab8742049837873511b2c698ef73cfc2c59
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Sint Joris

Namens Scouting Sint Joris

Ik collecteer omdat:

er niets leuker is dan buitenspelen! Dankzij de bijdrage van Jantje Beton kan er worden geïnvesteerd in nieuw, leuk en veilig speelmateriaal.

0

donaties

€ 0

ingezameld