Privacy


Deze website van Jantje Beton is gemaakt met Digicollect. Digicollect is een product van Kentaa B.V. (www.kentaa.nl)

E-mail en naam

Een opgegeven e-mailadres wordt gebruikt om gebruikers in staat te stellen om in te loggen en stelt ons in staat om je berichten te sturen. De naam die je gebruikt om een collectebus aan te maken, wordt verwerkt in de URL voor het delen van jouw collectebus. Overige gegevens worden niet zichtbaar.

Cookies

Digicollect maakt gebruik van cookies als je de website bezoekt. Een cookie is een bestand met gegevens dat op de harde schijf van je computer wordt opgeslagen. Cookies worden gebruikt om je bij een volgend bezoek automatisch in te loggen of specifiek voor jou geselecteerde content te laten zien.

Serverlogs

Elke keer als je een pagina ophaalt, stuur je informatie naar de webserver. Deze informatie wordt opgeslagen en voor statistieken gebruikt. Het is niet de bedoeling identificeerbare informatie hiervan te gebruiken. Deze data zal gebruikt worden door ontwikkelaars om problemen op te lossen. In gevallen van ernstig misbruik, worden de logs ook gebruikt om de gebruiker te achterhalen.

Gegevens delen met derde partijen

Alleen Jantje Beton en Kentaa hebben inzicht in privé-informatie en transactiegegevens. Digicollect maakt voor de afhandeling van betalingen gebruik van de diensten van Buckaroo. Buckaroo heeft zodoende ook inzage in de transactiegegevens. Kentaa verstrekt de gegevens, zonder wettelijke dwang, niet aan derden.

Gegevensbeveiliging

Er worden passende maatregelen (technisch en organisatorisch) genomen om je persoonsgegevens te beveiligen tegen vernietiging (per ongeluk of onrechtmatig). Daarbij wordt een afweging gemaakt tussen de risico's, de technische mogelijkheden en de uitvoeringskosten.