Thumb c33d210d3dcd5ea9d8e8a1886631c0ff12543346
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting Rurik

Namens Scouting Rurik

Ik collecteer omdat:

Scouting Rurik staat voor samen (buiten) spelen, werken, leren en plezier maken. Elke vrijdagavond komen de jeugdleden bijeen om een geweldige opkomst te draaien die door de vrijwillige leiding in elkaar is gezet. Scouting Rurik vind het belangrijk om (buiten)spelen voor iedereen mogelijk te maken en collecteert daarom al jaren voor Jantje Beton. Doneert u dit jaar ook?
37

donaties

€ 340

ingezameld