Thumb 1dc1b9f20b1f91e6b3880896043fc7c7dc3b1a30
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Made

Namens Scouting Made

Ik collecteer omdat:

wij als scoutinggroep vinden dat ieder kind heerlijk buiten moet kunnen spelen in de natuur. De helft van de opbrengst van de collecte besteden we dus ook aan leuke buitenspeelmaterialen voor onze jeugleden. Zodat het scoutingspel nog meer uitgedaagd en verrijkt kan worden!
0

donaties

€ 0

ingezameld