Thumb b1093689b72e2439b97e8fddc37cd13e93555b5e
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting John McCormick

Namens Scouting John Mc Cormick JMC

Wij collecteren omdat:

buiten spelen belangrijk is en wij als scouting daar een leuke bijdrage aan willen leveren. De opbrengst van de collecte gebruiken we om materialen aan te schaffen waarmee we het scoutingspel kunnen spelen.
0

donaties

€ 0

ingezameld