Thumb 5a61b402fa0adf6c378ae9c942edd4e82fd948f4
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Den Hoorn

Namens Scouting Den Hoorn

Wij collecteren omdat:

Scouting Den Hoorn kiest ervoor om vanwege de coronamaatregelen dit jaar niet huis-aan-huis te collecteren. Maar de donaties kunnen wij wel heel hard gebruiken om bijvoorbeeld een nieuwe kanotrailer aan te kunnen schaffen!
1

donatie

€ 5

ingezameld