Thumb a8cec4ec51a70c68753d280d31ce89d4e26926f4
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Patrick Slootweg

namens Scouting Marco Polo Delft

Ik collecteer omdat:

Scouting Marco Polo Delft zich iedere week opnieuw inzet om kinderen en jongeren uit te dagen, plezier te laten hebben, zichzelf te ontwikkelen, te ontdekken en voor iedereen bereikbaar wil zijn.

1

donatie

€ 5

ingezameld