Thumb 4db620cd1a6f5c7dfe61f61c7337bc6a3ea2940b
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Marnix van Sint Aldegonde Jantje...

Namens Scouting Marnix van St. Ald...

Wij collecteren omdat:

De Jantje Beton Collecte is begonnen. Elk jaar doet Marnix van Sint Aldegonde mee omdat wij net als Jantje Beton vinden dat ieder kind de mogelijkheid moet hebben om te kunnen spelen en kind moet kunnen zijn. Wij als Marnix van Sint Aldegonde vinden dat ieder kind bij ons lid kan worden en zichzelf kan zijn door te spelen, leren en ontdekken. Samen met Jantje Beton streven we ernaar dat niet alleen onze leden maar elk kind dit kan doen. Wij vragen aan iedereen doneer. Wilt u ons helpen doe dit dan digitaal via onze website www.marnixvansintaldegonde.nl en klik op Jantje Beton om te doneren. Het geld wat u doneert gaat voor de helft naar onze groep en de andere helft direct naar Jantje Beton. Door u donatie worden niet alleen onze leden maar alle kinderen van Nederland geholpen. Een win win situatie voor iedereen.
0

donaties

€ 0

ingezameld