Thumb 25b89dbafe92bd3535feaaff7d77c42086cfc792
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

AV `40

Namens AV 40

Ik collecteer omdat:

Als AV`40 vinden we het belangrijk om ook maatschappelijk ons steentje bij te dragen, met de Jantje Beton collecte kunnen we ervoor zorgen dat nog meer kinderen kunnen blijven spelen en actief en gezond blijven, terwijl we daarbij ook geld kunnen inzamelen om nieuwe trainingsmaterialen aan te schaffen.

0

donaties

€ 0

ingezameld