Thumb 8b0f9dd6a5d63e7d412bbff55872078219f85365
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Korfbalvereniging Apollo

Namens Korfbalvereniging Apollo P&S

Ik collecteer omdat:

Wij vinden het belangrijk dat kinderen goed bewegen voor een gezonde ontwikkeling. Zowel tijdens korfballen als tijdens het spelen leren ze belangrijke dingen zoals vrienden maken en samenwerken in teamverband.

1

donatie

€ 5

ingezameld