Thumb 8b32c70911258f4ce15f41fe302bf48f34d9104f
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Kidsclub Fort Garry Horse De Hoop

Namens Speeltuin De Hoop

Wij collecteren omdat:

we met de activiteiten van de Kinderclub kinderen in de wijk een uitje kunnen geven en meer verbinding met elkaar. De Buitenspeeldag, een Halloweentocht en een Sinterklaasfeest kun je niet zonder kosten organiseren. Dankzij deze collecte hebben we net wat extra om deze activiteiten onvergetelijk te maken voor de kinderen.
0

donaties

€ 0

ingezameld