Thumb 2e97c4f78a3d00c595cd12e68a12676d9fce0061
Cab1637d3dff3a05d6e7733cd2251bf98baffdd4

John McCormick

namens Scouting John Mc Cormick JMC

Ik collecteer omdat:

Scoutinggroep John McCormick (JMC) uit Zoetermeer uitdagende activiteiten wil kunnen aanbieden aan de jeugdleden in en om clubhuis De Chute in het groene Van Tuyllsportpark. De bevers, welpen, gidsen, verkenners, vrijbuiters, explorers en stam gaan deze week collecteren om geld op te halen voor de goede doelen van Jantje Beton. Daarnaast verdienen ze zelf een bijdrage die ze per speltak kunnen besteden aan hun eigen doel.

3

donaties

€ 20

ingezameld