Thumb 527ec8b13e22b09a3aea6331e2bfb59e7b9b5913
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Jikke Kortstra

Namens Korfbalvereniging L.D.O.D.K.

Ik collecteer omdat:

Onze korfbaljeugd ieder jaar met veel enthousiasme op korfbalkamp gaat. Samen veel spelletjes doen, lekker buiten spelen en leuk samenwerken, toch alles waarvoor Jantje Beton ook staat. Met ons deel van het collectegeld kunnen we het kamp betaalbaar houden. Dus doneer ook, alle beetjes helpen!

0

donaties

€ 0

ingezameld