Thumb 42965a17f70056593427e74d710a985b4f845050
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Esther de Kok-Knuppe

namens AV 40

Ik collecteer omdat:

de vereniging hier heel erg mee geholpen wordt. Zij kunnen weer goed trainings materiaal aanschaffen, wat het plezier bij de leden verhoogd. Maar het is ook super dat Jantje Beton van het geld mooie speelplekken voor kinderen creëert.

13

donaties

€ 116

ingezameld