Thumb fc60d4002e8ef51dd4db0c1c74c4934e5daf3706
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

C.K.V. O.V.V.O.

Namens Korfbalvereniging OVVO

Wij collecteren omdat:

C.K.V. O.V.V.O. Maarssen collecteert voor Jantje Beton omdat wij buiten spelen heel belangrijk vinden. Uiteraard vinden wij dit belangrijk tijdens trainingen en wedstrijden maar ook daar buiten. De collecte geeft zowel onze vereniging als andere buiten projecten een financiële impuls, een mooie win-win situatie. C.K.V. O.V.V.O. uit Maarssen gaat de opbrengsten gebruiken voor het organiseren en bekostigen van jeugdactiviteiten voor onze jeugd. Doneert u ook....? En deel deze digitale collecte bus vooral met iedereen..
0

donaties

€ 0

ingezameld