Thumb 7be7d785cf5796e83b79392834fbc4a20b5034a9
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Circusschool De Hoogte

Namens Circusschool De Hoogte

Ik collecteer omdat:

Wij collecteren omdat wij het belangrijk vinden dat alle kinderen in Nederland op betaalbare wijze voldoende kunnen spelen. Ook collecteren wij om enkele nieuwe materialen voor de Circusschool aan te kunnen schaffen
0

donaties

€ 0

ingezameld