Thumb f40d5c167a87da380ba139baceeec16f03349ca7
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Bianca Saarloos

namens VCH Volleybal Club Hoofddorp

Ik collecteer omdat:

Alle kinderen de kans moeten krijgen om buiten te kunnen spelen en het een leuk extraatje is voor de club.

8

donaties

€ 42

ingezameld