Thumb b049ef318ea0c6f3cb59ecfe3a5003bf7e67db6e
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Zeeverkennersgroep Brandaen

Namens Zeeverkennersgroep Brandaen

Ik collecteer omdat:

Wij zijn Zeeverkennersgroep Brandaen! Een gezellige vereniging gevestigd in Barendrecht aan het Waaltje. Iedere zaterdagmiddag hebben wij leuke en uitdagende opkomsten voor de jeugd. Onder andere leer je op Brandaen zeilen, kano-varen, samenwerken en natuurlijk nog veel meer! Kom je een keer een dagje meekijken?! Natuurlijk is het van belang dat ook door de weeks voldoende wordt bewogen en gespeeld door kinderen. Daarom doen wij met onze leeftijdsgroepen Zeeverkenners (12-16 jaar) en Wilde Vaart (16-18 jaar) ieder jaar mee met Jantje Beton. Een goed initiatief waar geld wordt ingezameld om gemeenten te voorzien van veilige en mooie buiten speelruimten. Help jij ons mee sparen?
0

donaties

€ 0

ingezameld