Thumb 22b60f1c9455d0224f270fad9754c690c9642696
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Wim Kronemeijer

namens Scouting Wilhelminagroep Zeeverkenners

Ik collecteer omdat:

we het als Wilhelminagroep het belangrijk vinden dat kinderen buiten spelen, net zoals wij elke week bij Scouting.

29

donaties

€ 214

ingezameld