Thumb 895c1cfd8d36c98471394e61ac91b85bcdc8e769
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Zona

Namens Scouting Zona

Ik collecteer omdat:

Scouting staat natuurlijk voor lekker bezig zijn in de natuur, samen met anderen op verkenningstocht gaan en leren. Helaas spelen 3 op de 10 Nederlandse kinderen niet of maar 1 keer per week buiten. Naast de projecten van Jantje Beton is scouting natuurlijk dé ideale gelegenheid om de hele dag buiten te zijn! Dit gedeelde belang brengt Jantje Beton en Scouting Zona samen en op die manier kunnen we elkaar en de kinderen helpen. Doneer via Scouting Zona aan Jantje Beton en de helft van uw bijdrage komt ten goede aan onze vereniging!
0

donaties

€ 0

ingezameld