Thumb 37a606f2fa2484aa9df24b8fbdaf64d9e53c037c
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting Zona

Namens Scouting Zona

Ik collecteer omdat:

Scouting staat natuurlijk voor lekker bezig zijn in de natuur, samen met anderen op verkenningstocht gaan en leren. Helaas spelen 3 op de 10 Nederlandse kinderen niet of maar 1 keer per week buiten.
Naast de projecten van Jantje Beton is scouting natuurlijk dé ideale gelegenheid om de hele dag buiten te zijn! Dit gedeelde belang brengt Jantje Beton en Scouting Zona samen en op die manier kunnen we elkaar en de kinderen helpen.

Doneer via Scouting Zona aan Jantje Beton en de helft van uw bijdrage komt ten goede aan onze vereniging!

0

donaties

€ 0

ingezameld