Thumb 81f45027f9b5a57a03cb9a7e8b84203f85393e76
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

FC Roerdalen

Namens Voetbalvereniging Vesta Melick

Ik collecteer omdat:

Al sinds 1968 zet de stichting Jantje Beton zich in om kinderen in Nederland meer speeltijd en (uitdagender) speelruimte te kunnen geven. Onder het motto 'stop nooit met spelen' doen jaarlijks ruim 350.000 kinderen mee met de activiteiten en projecten van Jantje Beton. Vooral kwetsbare kinderen krijgen extra aandacht zodat ook zij dagelijks kunnen spelen en bewegen. Hoewel dit voor de meeste kinderen misschien heel normaal lijkt, is dat voor sommige kinderen helaas niet het geval. Om deze reden doet FC Roerdalen weer mee aan de collecte voor dit goede doel. In de week van 2 tot 7 maart zullen de JO13 en JO15 proberen zoveel mogelijk geld in te zamelen voor Jantje Beton. Net zoals voorgaande jaren wordt het opgehaalde geld 50/50 verdeeld: 50% voor Jantje Beton en 50% voor onze voetbalclub zelf.

0

donaties

€ 0

ingezameld