Thumb f26bea1bb99efbbf55f0ba5b3d9da8ce871a4cb2
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Waterscouting Willem de Zwijger ...

Namens Scouting Willem de Zwijger

Wij collecteren omdat:

Scouting Willem de Zwijger is een oude, gezellige en fijne waterscouting vereniging. Wij zijn gevestigd in het Delftse Hout én in het oude Delftse Kruithuis. Wij proberen zoveel mogelijk activiteiten te doen in, op en rond het water. Wij richten ons hierbij vooral op kanoën en zeilen, maar ook andere spellen buiten in het bos, en binnen in ons gezellige clubhuis! Om dit met zo veel mogelijk blije kinderen te blijven doen, hebben wij wat hulp nodig om overeind te blijven in deze tijden. Meer over ons weten? Bezoek: https://scoutingwdz.nl/
1

donatie

€ 5

ingezameld