Thumb a380796c8f7a73c84319f007a090e7ba351a2246
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting Pocahontas

Namens Scouting Pocahontas

Ik collecteer omdat:

wij als Scouting groep goed begrijpen dat spelen belangrijk is voor kinderen. Spelenderwijs leren kinderen meer dan iedereen denkt, waaronder samenwerken, sociaal gedrag en hun eigen grenzen herkennen en die, met vallen en opstaan, verleggen. Laten we kinderen die zeer belangrijke ervaring niet ontnemen.

0

donaties

€ 0

ingezameld