Thumb 0d6810f53c1022cba1b8ae5616bfc8397411c0a3
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Oud Best

Namens Scouting Oud Best

Wij collecteren omdat:

Bij Scouting Oud Best vinden wij het belangrijk dat alle kinderen buiten kunnen spelen. Iedere zaterdag maken wij mooie programma's en genieten onze jeugdleden van de buitenlucht. Ook kinderen die geen lid zijn van scouting moeten de mogelijkheid hebben buiten te kunnen spelen, de helft van uw donatie gaat naar hen. De andere helft mogen wij gebruiken om dit jaar een prachtig zomerkamp te organiseren voor onze jeugdleden, ter ere van ons 75 jarig bestaan als Scouting Oud Best.
0

donaties

€ 0

ingezameld