Thumb bf173b27f12a91c2c909f862f4d9beeed7acbb1c
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting Lucas

namens Scouting Lucas 's-Hertogenbosch

Ik collecteer omdat:

We bij scouting Lucas vinden dat elk kind in Nederland moet kunnen (buiten)spelen. Dat voorzien we zelf elke week als we groep draaien, maar we willen ook alle andere kinderen bereiken. Niet voor niets zijn spel en outdoor onderdeel van de visie van scouting Nederland. Daarom gaan we fysiek collecteren in de laatste week van februari en de eerste week van maart. Omdat we niet bij iedereen aan de deur kunnen komen, nodigen we iedereen uit om digitaal ons en Jantje Beton te steunen.

20

donaties

€ 166

ingezameld