Thumb 806bd5e4f294c4fc2bcf81110f7e8c3f58908487
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Scouting De Eempad

Namens Scouting De Eempad

Ik collecteer omdat:

iedereen weet hoe belangrijk de watersport is. Vooral in Spakenburg. Scouting de Eempad is al jaren de basis voor de watersport in Spakenburg.

Helaas gaan de zeilen van onze boten niet langer mee. Voor 6 boten hebben we nieuwe zeilen nodig en dat kost veel geld. De opbrengst van de collecte zal dan ook worden besteed aan de nieuwe zeilen en tuigage.

Dat de kinderen goed en veilig buiten kunnen spelen en leren zeilen vindt u toch ook belangrijk!?

Bedankt

0

donaties

€ 0

ingezameld