Thumb a15fb1e0bec4212eeee3b889ff4f148443f86fbe
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Allart van Heemstede

Namens Scouting Allart van Heemstede

Wij collecteren omdat:

Onze groep kiest ervoor om dit jaar niet huis-aan-huis te collecteren. Maar de donaties hebben we wel heel hard nodig. Buitenspelen is belangrijk, helaas niet voor ieder kind vanzelfsprekend. Voor kinderen met een handicap bijvoorbeeld is het vaak onmogelijk. Scouting Allart van Heemstede komt in actie. 50% van de opbrengst is voor onze Scoutinggroep en 50% is voor projecten van Jantje Beton. Met speciale aandacht voor kinderen in kwetsbare speelposities. Help je mee?
0

donaties

€ 0

ingezameld