Thumb a37b5ea2b115fbc1462b6ea2b5306d611c95ee72
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Scouting Albaldah - Haarle

Namens Scouting Albaldah

Ik collecteer omdat:

Scouting Albaldah is de Scoutinggroep voor Haarle (in de gemeente Hellendoorn) en de ruime omgeving. De groep bestaat sinds 2007 en inmiddels hebben bijna vijftig jeugdleden elke week een hoop plezier bij onze nog jonge Scoutinggroep. Behalve leden uit Haarle zelf weten ook steeds meer kinderen uit het buurtdorp Luttenberg Scouting te waarderen. De helft van de opbrengsten besteedt Jantje Beton aan speelprojecten in heel Nederland. De andere helft is voor onze eigen clubkas. Die opbrengst is heel erg welkom om het Scoutingspel vanuit onze blokhut Spoorzicht aan de Almeloseweg in Haarle te kunnen blijven spelen: We kunnen er leuke en uitdagende activiteiten van organiseren voor onze leden en er materialen (zoals bijvoorbeeld kampeermaterialen) mee aanschaffen.
0

donaties

€ 0

ingezameld