Thumb b9303e9da82da04dafd0224cb32eaea0ed062328
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

renate schmitz

Namens Scouting Rustenburg

Ik collecteer omdat:

wij het belangrijk vinden dat alle kinderen veilig, vrij en avontuurlijk buiten kunnen spelen. Met ons deel van de opbrengst willen we ervoor zorgen dat onze scoutingactiviteiten voor iedereen betaalbaar zijn.

0

donaties

€ 0

ingezameld