Thumb b45c07e1be8886c1d447d173192788ebd4905299
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

namens scouting Argonauten

Namens Scouting Argonauten

Ik collecteer omdat:

Scouting Argonauten staat voor buiten spelen, ons groepshuis ligt in het bos waardoor er veel aandacht voor het buitenspelen en –leven is.
Elke weekend zorgen onze vrijwilligers voor een mooi programma waar al onze jeugdleden aan deelnemen. Wij gaan graag met de jeugdleden op avontuur! Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kans krijgt om lekker buiten te kunnen spelen, daarom steunen wij jantje beton. Vindt u buitenspelen net zo belangrijk als dat wij dat vinden dan zouden wij het super leuk vinden als u doneert. Alle kleine beetjes helpen!

0

donaties

€ 0

ingezameld