Thumb 9ca0bf200f5721e3df9dd68d6db96e0e053afc43
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Leusder Handbal Vereniging

namens LHV Leusder Handbalvereniging

Ik collecteer omdat:

LHV Leusder Handbal Vereniging collecteert al jaren voor Jantje Beton. Wij vinden spelen en bewegen voor kinderen belangrijk.
Bijkomend voordeel van het collecteren voor Jantje Beton is dat wij als vereniging 50% van de opbrengst krijgen.

8

donaties

€ 68

ingezameld