Thumb 3c6ba62c0cf4869cc1ca162a3d8f8ef62cad49c6
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Leiding Argonauten

Namens Scouting De Argonauten

Ik collecteer omdat:

Scouting De Argonauten staat voor buiten spelen en ontwikkeling van de jeugdleden. Elke zaterdag zorgen wij voor een leuke en actieve dag voor al onze jeugdleden. Wij vinden het belangrijk dat ieder kind dezelfde kans krijgt om lekker buiten te kunnen spelen, daarom steunen wij jantje beton.
0

donaties

€ 0

ingezameld