Thumb d8666ff49cfa278bb625d5a29c9508c67b6ad45f
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Korfbalver. Noveas

Namens Korfbalvereniging Noveas

Wij collecteren omdat:

we het als korfbalvereninging belangrijk vinden dat alle kinderen kunnen sporten, bewegen en met elkaar in contact komen.
1

donatie

€ 5

ingezameld