Thumb a6ab88d73dc8fd2df752652b66babbb6206008ca
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Ivan de Jong

Namens Scouting Arcadia

Ik collecteer omdat:

Scouting Arcadia bestaat dit jaar 75 jaar. Reden voor een feestje. Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kans krijgt om lekker buiten te kunnen spelen, daarom steunen wij jantje beton. Vindt u buitenspelen net zo belangrijk als dat wij dat vinden dan zouden wij het super leuk vinden als u doneert zo kunnen wij samen met al onze leden ons 75 jarig bestaan vieren. Alle kleine beetjes helpen!

0

donaties

€ 0

ingezameld