Thumb 1ea32c0368438862624c10a93e8f6194123ecbb0
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Ivan de Jong

Namens Scouting Arcadia

Ik collecteer omdat:

Scouting Arcadia bestaat dit jaar 75 jaar. Reden voor een feestje. Wij vinden het belangrijk dat iedereen dezelfde kans krijgt om lekker buiten te kunnen spelen, daarom steunen wij jantje beton. Vindt u buitenspelen net zo belangrijk als dat wij dat vinden dan zouden wij het super leuk vinden als u doneert zo kunnen wij samen met al onze leden ons 75 jarig bestaan vieren. Alle kleine beetjes helpen!
0

donaties

€ 0

ingezameld