Thumb f880da1f17ef4672c5a8fdd98d51b08ee36619da
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

HV Leidsche Rijn

namens Handbalvereniging Leidsche Rijn

Ik collecteer omdat:

Buiten spelen moet blijven voor de jeugd!
Handbalvereniging HV Leidche Rijn collecteert al een aantal jaar voor dit goede doel!
Wij gebruiken de gelden die wij hiermee verdienen voor het organiseren van buiten activiteiten voor onze leden maar ook voor kinderen uit Leidsche Rijn.
Het jaarlijkse schoolhandbaltoernooi is hier een mooi voorbeeld van.......500 kinderen verdeeld over 2 dagen lekker buiten sporten...........

4

donaties

€ 30

ingezameld