Thumb 0c49eb3fe42201212c03726c070cbf8f9ee02735
Qr
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Hockey Holten-Rijssen

namens Hockeyclub Holten-Rijssen

Ik collecteer omdat:

Spelen is belangrijk voor de ontwikkeling van een kind. Jantje Beton voert allerlei projecten uit om kinderen de mogelijkheid te geven om te spelen. Hockeyclub Holten-Rijssen voorziet in dezelfde behoefte, maar dan uiteraard specifiek voor het spelletje hockey en alleen in de regio Holten-Rijssen. Het is daarom mooi dat wij als Hockeyclub en Jantje Beton de handen ineen kunnen slaan en geld ophalen voor onze gemeenschappelijke doelgroep, namelijk kinderen. Jantje Beton geeft op haar website uitgebreid informatie over de projecten die zij uitvoert. Wij als hockeyclub zullen het geld gebruiken ter ondersteuning van het betalen van de vaste lasten, zoals huur, onderhoud en trainers. Wij zijn een kleine club die het niet redt met contributies alleen.

0

donaties

€ 0

ingezameld