Thumb c1edcc04cb7f8559127a8ed22e29c0ac0d103f83
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Hassan H Ali

Namens Scouting Tiflo Aalsmeer

Ik collecteer omdat:

Willen jullie dat kinderen lachen?
Ik hoop dat de link alle mensen bereikt ,
En ook
Ik collecteer omdat:
Ik vind het belangrijk dat alle kinderen lekker buiten moeten kunnen spelen, genieten en ondekken

Dankjewel 🙏
Groetjes
Hassan
Een Rode Kruis vrijwilliger in Dordrecht

4

donaties

€ 20

ingezameld