Thumb b060faeb56b1526efd0657b75778e84e1335b554
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

GSO Mira

Namens Groninger studentenorkest MIRA

Wij collecteren omdat:

MIRA collecteert ook dit jaar weer voor Jantje Beton! Een geweldig doel om kinderen te laten buitenspelen. Omdat we nu even niet langs de deuren kunnen bieden wij de optie om online te doneren. Namens alle orkestleden, hartelijk dank!
1

donatie

€ 15

ingezameld