Thumb 6a0f19cf669d3b3c641df2a334e2bb4420889cea
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Explorers De hoeve

Namens Scouting De Hoeve

Ik collecteer omdat:

Wij zijn de explorer groep van scouting de hoeve en zijn bezig met het neerzetten van ons zomerkamp. Om dit mogelijk te maken willen wij zo veel mogelijk geld ophalen, om een geweldig kamp te draaien. Wilt u ons helpen?

0

donaties

€ 0

ingezameld