Thumb 15ac6d945e7891004ade236f9d569ed38f96de61
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Esther Weiss

namens Sportclub Westervoort

Ik collecteer omdat:

wij het bij Sportclub Westervoort belangrijk vinden dat zoveel mogelijk kinderen buiten spelen. Met deze collecte wordt geld ingezameld waar Jantje Beton mooie speelprojecten mee kan realiseren. Ook gaat de helft van deze collectebus naar de clubkas van Sc Westervoort, en onze jeugdcommissie zal een mooie bestemming kiezen voor het ingezamelde bedrag .

Zo steunen we onze vereniging en zorgen we samen dat kinderen kunnen buitenspelen!

Doe je mee! Hartelijk dank alvast voor je bijdrage!

20

donaties

€ 113

ingezameld