Thumb 474d89a53868823ae0c7df4fa071a89e789290a3
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Dominique Den Hoedt

Namens Scouting Prins Hendrik Groep

Ik collecteer omdat:

De jeugdleden van de Scouting Prins Hendrikgroep collecteren voor Jantje Beton.

Jantje Beton komt op voor het recht van alle kinderen in Nederland om dagelijks vrij en avontuurlijk buitenspelen en bewegen mogelijk te maken. Met de helft van de opbrengst van de collecte realiseert Jantje Beton samen met kinderen, gemeenten en andere betrokkenen speelbuurten en speelplekken. De andere helft mag de groep zelf besteden.

0

donaties

€ 0

ingezameld