Thumb e8595a58f4f2c44b51933f2d314ac670ef792308
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

De Heimanshof

Namens Vereniging Vriendenkring va...

Wij collecteren omdat:

we vinden dat kinderen meer plekken moeten hebben waar ze lekker kunnen spelen in een natuurlijke omgeving. In De Heimanshof hebben we een natuurspeelplaats speciaal voor kinderen. Met klauterbomen, een boomhut en prachtig nieuw bomenpad, een levende wilgentenenhut en ontdekplekken voor kleine beestjes. De boomhut willen we dit jaar graag leuk inrichten zodat kinderen daar nog leuker in kunnen spelen. Help jij mee om dit te realiseren? Kijk op www.deheimanshof.nl voor meer informatie over onze gezellige vereniging.
1

donatie

€ 5

ingezameld