Thumb 3456a28e832c32502f06292132272c638f4254a4
Cab1637d3dff3a05d6e7733cd2251bf98baffdd4

Showband Jong-Holland

namens Showband Jong Holland

Ik collecteer omdat:

Ons clubgebouw Odina dringend aan een nieuw dak toe is en vanwege het milieu willen we ook graag zonnepanelen erop.

2

donaties

€ 4

ingezameld