Thumb 27380dfd68eb82f4b07edec2a1e855c9a1eb01c9
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Christofoor Zeeverkenners

Namens Christofoor Zeeverkenners Z...

Ik collecteer omdat:

Met jouw hulp kunnen wij blijven zeilen, spelen, op zomerkamp gaan, de frisse lucht in en aan onze boot klussen. Zonder jouw hulp is er geen Christofoor! We willen blijven groeien! Help je ons mee?
53

donaties

€ 521

ingezameld