Thumb 2a6bea1b1034485e8648b0262eb02378dc6c575f
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Patrick den Hertog

namens Christofoor Zeeverkenners Zwolle

Ik collecteer omdat:

Christofoor waterscouting Zwolle het belangrijk vindt dat alle kinderen buiten plezier kunnen hebben en wat ons betreft vooral op en om het water. En dat niet alleen: vooral sámen buiten zijn belangrijk. Bij waterscouting ben je niet alleen aan het zeilen, maar ben je vooral als een team bezig: samen de juiste koers varen, samen voor het onderhoud zorgen én samen plezier maken.

2

donaties

€ 7

ingezameld