Thumb 73175d2fb45d2c834f776c85ef6a17d216d5d1d0
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Buurtvereniging Hoogveld

Namens Buitenspeelidee Sittard/Buu...

Ik collecteer omdat:

De helft van de opbrengst ten goede komt aan de Buitenspeeldag van Hoogveld.

0

donaties

€ 0

ingezameld