Thumb 5db6cb855b2887ed9539ed4150484b2e0d8a4128
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Basketball Vereniging Aalsmeer

Namens Basketballvereniging Aalsmeer

Wij collecteren omdat:

wij met de vereniging graag Jantje Beton ondersteunen. Met het bedrag dat wij voor de vereniging ophalen gaan we leuke activiteiten organiseren voor onze jeugdleden.
0

donaties

€ 0

ingezameld