Thumb 558c6637ce423ffe17506352c9ca24d688c01ba3
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Welpen De hoeve

Namens Scouting De Hoeve

Ik collecteer omdat:

Ook dit jaar lopen de welpen weer de collecte van Jantje Beton om zo geld op te halen voor ons zomerkamp! Helpt u ons ook aan een onvergetelijk zomerkamp?

0

donaties

€ 0

ingezameld