Thumb afdc4cf08f0c5669432457b520ec9aaba5704979
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Baracuda Zeeverkenners

Namens Scouting Baracuda Zeeverken...

Ik collecteer omdat:

Wij met behulp van de opbrengst van de Jantje Beton Collecte onze contributie laag kunnen houden en zodat iedereen deel kan nemen aan het scoutingspel.

0

donaties

€ 0

ingezameld