Thumb 18c710df97b5d6e86eb65becca00423366d2d9b6
Da3c2b748815417b1196ccf65b7c2beca3d34d24

Balt Schmitz

Namens Scouting Rustenburg

Ik collecteer omdat:

alle kinderen (in de buurt) veilig buiten kunnen spelen. Ik merk als scoutingvrijwilliger dat ze het nodig hebben en het opzoeken ongeacht de culturele achtergrond
0

donaties

€ 0

ingezameld