Thumb 35a95d6affd2011e5059eed3d850a3c33ded31e7
3ba2a9768297acdc75d6a0776dc7849720c3a79f

Allart van Heemstede

namens Scouting Allart van Heemstede

Ik collecteer omdat:

Scouting Allart van Heemstede collecteert omdat wij het ontzettend belangrijk vinden dat kinderen samen buiten kunnen spelen! Net zoals wij dat elke zaterdag op Scouting ook doen.

Daarnaast gaat ook nog eens 50% van de opbrengst naar onze vereniging, waarmee we de kwaliteit van het Scoutingspel voor alle kinderen verbeteren.

4

donaties

€ 295

ingezameld